Aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door de focus op het bundelen van elementen die nodig zijn om projecten tot een succes te maken. We willen presteren voor de stad.

De focus van Plan22 ligt sterk op het succesvol maken van de uitvoering en met name het bundelen van drie kernelementen die na het formuleren van een visie en doelstellingen het succes bepalen:

Bevoegdheden in projecten zijn nodig om knopen door te hakken en de volgende fase van uitvoering in te gaan. Niets zo frustrerend als vergaderen zonder de gelegenheid om besluiten te nemen.

Expertise in de vorm van kennis, ervaring maar ook nieuwe inzichten in trends en ontwikkelingen maakt een  project actueel en toekomstbestendig

Middelen zijn in de vorm van fondsen, subsidies, sponsoring of reguliere geldstromen nodig om daadwerkelijk te investeren.

Het bijeenbrengen van deze drie elementen leidt tot resultaat. Dit is de kracht van Plan22 en de ervaring die ik in een gevarieerde loopbaan heb opgedaan. Het is een generieke en pragmatische manier van denken die in feite op allerhande projecten van toepassing is.

22 Referentieprojecten

// klik hier voor meer projecten

Tilburg Binnenstadsmanagement en Ondernemersfonds

Lees verder

Partners en samenwerkingsverbanden

In onze projecten zoeken we waar nodig de samenwerking met andere bureaus die actief zijn op het gebied van stadsontwikkelingen in de meest brede zin van het woord. Of het nu gaat om retail, horeca, leisure, vastgoed, stadsbeheer of kunst en cultuur, het delen van kennis maakt ieder project sterker. Concullega’s zijn prima partners, is mijn ervaring, omdat we vaak hetzelfde doel nastreven, alleen de weg er naar toe kan verschillen. Neem graag contact met mij op als je kansen ziet voor een nieuw initiatief.

Plan22
Postbus 7141
5605 JC Eindhoven
leo.grunberg@plan22.nl