Tilburg Binnenstadsmanagement en Ondernemersfonds

In opdracht van de gemeente Tilburg is er een onderzoek verricht naar de toegevoegde waarde,  taken en opgaven van  het Binnenstadsmanagement. Hierin vormen zes clusters de strategische partners, waaronder detailhandel, horeca, vastgoedeigenaren, gemeente Tilburg, kunst- en cultuursector en bewoners van de binnenstad. Tevens is het project naar een Ondenemersfonds voor de binnenstad begeleid. Hierbij hoort het opstellen van een Businessplan voor de Binnenstad en het organiseren van ondernemersavonden.

Wil je dit project delen? Dat kan!