Centrummanagement

De tijd is er naar om voor onze binnensteden knopen door te hakken, keuzen te maken en vast te houden aan lange termijnvisies.

Leo Grunberg heeft zich in steden en gemeenten zoals Eindhoven, Almere, Tilburg, Utrecht, Hilvarenbeek, Geldrop-Mierlo, Schijndel, Rijswijk, Rotterdam, Amersfoort, Breda en Den Haag verdienstelijk gemaakt als centrummanager, straatmanager of adviseur van lokale partijen. Meer dan ooit vragen onze binnensteden en stadscentra om krachtiger aansturing en minder ‘gepolder’. De tijd is er naar om voor onze binnensteden knopen door te hakken, keuzen te maken en vast te houden aan lange termijnvisies. Dit vraagt om het verschuiven van mandaten en het versterken van de positie van centrummanagers en centrummanagementorganisaties.

Het experiment!

In Breda ben ik aangesteld als Kwartiermaker Citymaking voor de Binnenstad. De ambitie is om voor de binnenstad van Breda een krachtige organisatie op te bouwen waarin publieke en private partijen gelijkwaardig deelnemen. Het gaat hierbij om detailhandel, horeca, dienstverleners, de creatieve sector, kunst en cultuur, gemeente en bewoners. Citymaking moet er toe leiden dat Breda haar potenties als toeristische stad en vestigingsstad voor het bedrijfsleven weer benut. Krachten uit de samenleving en bedrijven worden gebundeld om met de gemeente te komen tot een vitalere binnenstad die inspeelt op de uitdagingen van de toekomst.

Veilig ondernemen

Veilig ondernemen

Sinds 1999 ben ik betrokken bij het ontwikkelen van landelijke veiligheidsproducten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentra. Ook hier is de uitdaging steeds weer om op maat gesneden oplossingen te bieden voor winkeliers en horecazaken. Winkeldiefstal, overvallen en inbraken vragen om preventieve maatregelen van ondernemers. De laatste jaren nemen vooral straatroven en het zakkenrollen toe. Iphones. Ipads en headphones zijn gewilde objecten voor de helersmarkt.

Het experiment!

In opdracht van Koninklijk Horeca Nederland en het Ministerie van Veiligheid en Justitie heb ik negen horecagebieden in grote steden uitgerust met meer maatregelen om de problemen rond overvallen, straatroven en zakkenrollen tegen te gaan. Onder andere Amsterdamse, Rotterdamse en Utrechtse horecagebieden zijn hierbij betrokken. Met wandelende Iphones, Jingles en Trainingen voor personeel proberen we deze gebieden veiliger te maken. De resultaten van dit project zijn door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid opgenomen in de vernieuwde Keuzewijzer Veilig Uitgaan www.hetccv-veiliguitgaan.nl

Lezingen en colleges

Lezingen en colleges

Met enige regelmaat geef ik lezingen en verzorg is gastcolleges over het vakgebied van centrummanagement, retailontwikkelingen, stadsplanning en publiekprivate samenwerking. Vanuit mijn praktijkervaringen in onze steden ga ik in op lokale ontwikkelingen in onze steden maar ook op de trends die op grotere schaal zichtbaar zijn, waaronder de transitieopgave waar onze steden voor staan. ‘City trendspotting’ is iets waar ik elke dag mee bezig ben.

De uitdaging!

Lezingen en colleges zijn de geschikte gelegenheid om de enorme transitieopgave van onze steden op de agenda te zetten. Ik neem studenten en professionals mee in de toekomst van onze binnensteden. Jarenlang heeft retail onze centrumontwikkelingen gedomineerd. Nu ontstaan er nieuwe vormen van (deel)economie die de oude verdienmodellen doen vervagen. Dat geldt voor gemeenten, vastgoedeigenaren, retailers en horecaondernemers. Ook de cultuursector staat voor nieuwe uitdagingen. Musea trekken vaak minder bezoekers om maar wat te noemen. Al deze zaken komen in mijn colleges en lezingen aan de orde. Plan22 heeft ook ambities om het internationale netwerk op Europees niveau uit te breiden en samenwerkingsverbanden aan te gaan met stadsmakers en storytellers uit andere Europese steden.

Creatieve Stadsconcepten

Stedelijk Innovatiemanagement (SIM)

Het zijn locaties waar nieuwe stedelijke energie kan ontstaan en waar maatschappelijke transformatie concreet zichtbaar wordt.

Innovatiemanagement richt zich op het begeleiden en faciliteren van onze stedelijke veranderopgaven. Steden staan voor grote transitie-uitdagingen, demografisch, technologisch, bestuurlijk, sociaal, ruimtelijk en op het gebied van big data.

De nodige veranderkracht in onze (binnen)steden komt echter niet vanzelf tot stand. Het vraagt om een nieuw speelveld, nieuwe spelregels en vaak nieuwe spelers. Dit vraagt om verandering bij de overheid, bedrijfsleven en het middenveld van instituties. Plan22 begeleidt deze processen in een traject van bewustwording, strategiebepaling, vaststellen van het nieuwe DNA van de samenwerking en concrete uitvoering. Het eindresultaat is ‘good governance’ waarbij partners uit verschillende werelden met elkaar samenwerken.

Het experiment!

Het experiment Voor de stad Breda ontwikkelen we een nieuwe citymarketingorganisatie in de vorm van een coöperatie. Dit betekent een transformatie van een versnipperd en gesubsidieerd werkveld naar een bottom up, publiekprivaat, bedrijfsmatig werkveld. De partners van de coöperatie krijgen jaarlijks rendement uit hun investering: het ‘social return on investment’-principe. Bij dit rendement horen bijvoorbeeld de additionele bezoekersstromen en de daaraan gekoppelde bestedingen die de nieuwe citymarketing organisatie genereert, klantendata uit het fan big data systeem en additionele bestedingen door de inzet van de Breda Citycard. In augustus 2017 zal de nieuwe citymarketingorganisatie het licht zien.