Plan22 en de Maatschappij

Bij alles wat ik lees bedenk ik meteen wat het kan betekenen voor het werken in stedelijke gebieden. Jos van der Lans typeert onze slagkracht om te handelen of juist het gebrek eraan heel sterk in zijn artikel ‘De lange mars uit de instituties 2011’. Het volgende citaat uit dit artikel is veelzeggend:

“In het omvangrijke veld van voorzieningen, instituties en overheidsdiensten is een leemlaag gegroeid van mensen die zich vooral bezighouden met beleid, onderzoek, overleg en controle. Die leemlaag is het eindstation geworden waar nogal wat deelnemers aan de lange mars der instituties uiteindelijk - en met de beste bedoelingen - terecht zijn gekomen. Zij maakten vooral carrière in het papierwerk. Zij creëerden met elkaar een wereld die gedomineerd werd door wat de Amerikaanse socioloog Robert Reich ooit raak typeerde als symboolanalisten: mensen die vooral in geschriften leven, informatie verwerken, beleid produceren en plannen maken.”

De kritiek op deze leemlaag neemt toe. Er is een toenemende aantal professionals dat wil ontsnappen aan deze disfunctionele orde en opnieuw vorm wil geven aan professionele dienstbaarheid. Plan22 wil deel uitmaken van deze beweging en van toegevoegde waarde zijn voor haar opdrachtgevers. Juist crisis creëert ruimte voor vernieuwers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vanuit Plan22 en haar missie leveren wij graag een bijdrage aan een betere stad en maatschappij.

  • De ‘grondstof’ kennis delen we graag met onze partners, andere adviesbureaus, ondernemers, gemeenten en derden die bijdragen aan het versterken van onze stedelijke samenleving;
  • Het aantal fysieke verplaatsingen naar opdrachtgevers vindt zo efficiënt mogelijk plaats. De digitale revolutie maakt het mogelijk om veel werk op afstand te verrichten, echter zonder dat dit ten koste mag gaan van de betrokkenheid met het werkgebied;
  • Minimale huisvesting maakt het mogelijk om te besparen op overheadkosten, waardoor er voor de opdrachtgever gunstiger kan worden gewerkt en ingekocht.

Goede doelen

De Stichting d’Ons staat voor een duurzame economische groei van Suriname in samenwerking met Nederland. Zes jaar ben ik bestuurslid/plv voorzitter geweest van deze stichting. Ook vanuit Plan22 zal ik deze ontwikkeling blijven ondersteunen. Concrete projecten die er uit voortvloeien zijn een zonne-energiecentrum in het district Brokopondo waardoor er duurzaam energie wordt opgewekt, maar ook internetfaciliteiten mogelijk worden voor het onderwijs.