Breda Citymaking

In opdracht van samenwerkende partijen in Breda ben ik Kwartiermaker Citymaking geweest. Dit project is de opmaat naar gebiedsprofielen voor deelgebieden van de binnenstad, nieuw centrummanagement en een ondernemersfonds voor de binnenstad van Breda. De gemeente Breda faciliteert de stad en nodigt haar uit om zelf ideeën en plannen aan te dragen. Het platform dat mensen en ideeën bij elkaar brengt heet Breda Next en begeleidt de transitie waar de binnenstad door heen gaat. Daarbij gaan we niet meer uit van blauwdrukken maar spelen in op de energie in de stad die de stad ten goede komt. De opgestelde gebiedsprofielen zijn elders op deze site (onderzoeken) terug te vinden

Wil je dit project delen? Dat kan!