Agenda Stad 2016

De zomerperiode gebruik ik meestal als opmaat naar het nieuwe ‘werkseizoen’: De eigen website doorlezen en actualiseren, administratie doorlopen, de social media strategie nog eens tegen het licht houden, producten aanpassen, foto’s en documenten ordenen, nadenken over nieuwe markten, boeken en artikelen lezen en af en toe een stedentrip om (lokale) trends te spotten. Ondernemen is niet alleen werken in je bedrijf, maar ook werken aan je bedrijf heb ik geleerd.

In 2016 ligt er een uitdaging voor Nederland, dat voor een halfjaar voorzitter is van de Europese Unie. Er zal dan een Europese Urban Agenda worden gepresenteerd. Met deze Europese Agenda moeten steden en regio’s toegankelijker worden voor elkaar.

Tevens zal Nederland haar Agenda Stad voorleggen. Deze agenda heeft als doel om steden en stedelijke regio’s te versterken in hun aantrekkingskracht, innovatie, concurrentiekracht en leefbaarheid. Agenda Stad wil politieke en maatschappelijke aandacht voor de economische, bestuurlijke, ruimtelijke en sociale opgaven die van belang zijn voor de toekomst van onze steden.

Met Citylabs en Citydeals wil Nederland een voorschot nemen op de rest van Europa en worden dit jaar steden geprikkeld om met innovatieve ideeën te komen. Met Citydeals worden publiekprivate samenwerkingsverbanden beoogd vanuit thema’s als bereikbaarheid, smart cities, onderwijs, leefbaarheid, campussen, vestigingsklimaat en arbeidsmarkt.

Voor iedere binnenstad kan dit een interessante ontwikkeling zijn op weg naar daadwerkelijke transitie van de stad, als we maar niet in praatsessies verzanden. Te snel richten we weer nieuwe instituten op en vervallen we in oude overlegstructuren.

Mijn laatste project in Breda onder de naam ‘Breda Next’ leert dat experimenteren onvermijdelijk is in het ‘zoeken’ naar een nieuwe toekomst voor onze binnensteden. Of het nou gaat om veiligheidsprojecten, leegstandsbestrijding, crowdmanagement of consumentenmarketing. Tegenover de ‘experimentelen’ en creatievelingen staan vaak de ‘smart beleidsmakers’ die de output graag van te voren vastgelegd hebben en willen afrekenen op resultaat. Tegenover vrije denkers staan vaak de vastgelegde organisatiestructuren met commissies, stuurgroepen en raden van toezicht.

Kwartiermakers, transitiemanagers of change-agents zullen hard nodig zijn om deze processen aan te jagen, te begeleiden en partijen aangehaakt te houden. Innovatie gaat zelden zonder regie. Ik zie kansen.

Wil je dit artikel delen? Dat kan!